Wybierz miasto:

Data dodania: | Data aktualizacji:

Dodane przez asia.pietras -

Zawód psychoterapeuty wymaga od kandydata na to stanowisko zarówno pasji, zaangażowania, jak i solidnej edukacji. Dla wielu osób pragnących pomagać innym w pokonywaniu życiowych trudności oraz osiąganiu lepszego samopoczucia w oparciu o zdrowie psychiczne, psychoterapia stanowi niezwykle satysfakcjonującą drogę zawodową.

Jednakże, stając przed decyzją o rozpoczęciu kariery jako psychoterapeuta, pojawia się wiele pytań. Jakie kroki należy podjąć, aby osiągnąć ten cel i jakie umiejętności oraz cechy osobowości są istotne dla tego zawodu? W poniższym artykule odpowiemy na te kluczowe pytania.

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to profesjonalista zajmujący się pomaganiem ludziom w radzeniu sobie z różnorodnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi i interpersonalnymi. Jego głównym celem jest poprawa ogólnego stanu psychicznego oraz jakości życia pacjenta poprzez terapię, rozmowy, wsparcie i uczenie różnych strategii radzenia sobie z trudnościami.

Istnieje wiele różnych podejść do psychoterapii, co oznacza, że psychoterapeuci mogą pracować na różne sposoby, w zależności od swojego wykształcenia, doświadczenia i preferencji. Niektórzy psychoterapeuci skupiają się na określonych problemach, takich jak depresja, lęki, uzależnienia czy zaburzenia odżywiania, podczas gdy inni pracują nad ogólną poprawą funkcjonowania psychicznego i emocjonalnego swoich pacjentów.

Podstawowymi narzędziami psychoterapeuty są empatia oraz umiejętność budowania zaufania. Psychoterapeuci często pracują z pacjentami indywidualnie (psychoterapia indywidualna), ale mogą też prowadzić terapię grupową lub rodzinną, w zależności od potrzeb pacjenta.

Ważną cechą psychoterapeuty jest również zaangażowanie w proces samorozwoju i ciągłe doskonalenie się w zakresie wiedzy i umiejętności terapeutycznych. Praca psychoterapeuty wymaga wysokiej świadomości siebie, zdolności do uważnego słuchania oraz umiejętności budowania zdrowej relacji terapeutycznej z pacjentem.

W Polsce jedną z najliczniejszych grup zawodowych psychoterapeutów i superwizorów stanowi Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

W jakich obszarach działa psychoterapeuta ?

Psychoterapeuci działają w różnorodnych obszarach, związanych z szerokim spektrum problemów emocjonalnych, psychicznych i interpersonalnych. Oto kilka głównych problemów i zaburzeń, którymi zajmują się psychoterapeuci:

 • Zaburzenia nastroju - psychoterapeuci pomagają osobom cierpiącym na depresję, zaburzenia dwubiegunowe i inne zaburzenia nastroju poprzez wsparcie emocjonalne, uczenie skutecznych strategii radzenia sobie oraz eksplorację i zrozumienie korzeni tych problemów.

 • Zaburzenia lękowe - specjaliści zajmują się osobami borykającymi się z różnymi formami lęku, takimi jak fobie, zaburzenia lękowe, czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, pomagając im w zmniejszeniu objawów lękowych i radzeniu sobie ze stresem.

 • Problemy interpersonalne - psychoterapeuci pomagają osobom w rozwiązywaniu konfliktów, komunikacji interpersonalnej, budowaniu zdrowych relacji oraz radzeniu sobie z trudnościami związanymi z rodziną, partnerstwem czy życiem społecznym.

 • Trauma i stres pokonfliktowy - eksperci z zakresu psychologii pracują z osobami dotkniętymi traumatycznymi przeżyciami, w tym ofiarami przemocy, wypadków, czy weteranami wojennymi, pomagając im w procesie zdrowienia i przystosowania się do życia po traumie.

 • Zaburzenia odżywiania i uzależnienia - opisywani specjaliści wspierają osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja czy bulimia oraz osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych czy niebezpiecznych zachowań, pomagając im w procesie rekonwalescencji i wyzwolenia się z nałogu.

 • Samorealizacja i rozwój osobisty - psychoterapeuci mogą również pracować z osobami, które dążą do lepszego zrozumienia siebie, swoich celów i wartości, wspierając ich w osiąganiu pełnego potencjału oraz lepszej jakości życia.

To tylko kilka z wielu dziedzin, w których psychoterapeuci mogą działać. Istnieje wiele innych specjalizacji i obszarów tematycznych, w których mogą się specjalizować w zależności od swojego wykształcenia, doświadczenia i zainteresowań. Warto nadmienić, że psychoterapeuci i psychologowie nie mogą przypisywać pacjentom leczenia farmakologicznego - tym zajmuje się psychiatra.

Czym powinien cechować się dobry psychoterapeuta?

Uznany fachowiec w opisywanej profesji powinien cechować się szeregiem ważnych cech osobowych, umiejętności zawodowych oraz etycznych zasad. Oto kilka kluczowych elementów, które powinien przyswoić sobie przyszły psychoterapeuta:

 • Empatia - umiejętność empatycznego wczuwania się w sytuację i uczucia pacjenta jest kluczowa dla budowania zaufania i zdrowej relacji terapeutycznej w zawodzie psychoterapeuty.

 • Zrozumienie - dobry psychoterapeuta potrafi zrozumieć perspektywę pacjenta, nawet jeśli się z nią nie zgadza, co pomaga w skutecznym wspieraniu i pomaganiu w rozwiązywaniu problemów w trakcie psychoterapii.

 • Słuchanie - umiejętność aktywnego i uważnego słuchania jest kluczowa dla zapewnienia pacjentowi przestrzeni do wyrażania swoich myśli, uczuć i doświadczeń.

 • Zrozumienie różnorodności - dobry psychoterapeuta szanuje różnice kulturowe, społeczne i indywidualne, mając świadomość wpływu tych czynników na doświadczenia i potrzeby pacjentów.

 • Zdolności komunikacyjne - umiejętność klarownego i skutecznego komunikowania się jest kluczowa dla efektywnej terapii, w tym wyjaśniania koncepcji terapeutycznych i nawiązywania głębokich relacji z pacjentem.

 • Otwartość i elastyczność - uznany psychoterapeuta jest otwarty na różnorodne perspektywy i podejścia terapeutyczne, elastycznie dostosowując się do potrzeb i preferencji pacjenta.

 • Zaangażowanie w rozwój osobisty - psychoterapeuta, który sam pracuje nad swoim rozwojem osobistym i terapeutycznym, jest bardziej skuteczny w pomaganiu innym w ich własnym procesie samorozwoju.

 • Etyka i profesjonalizm - prawdziwy specjalista działa zgodnie z wysokimi standardami etycznymi, szanując prywatność, poufność oraz dobro pacjenta jako najwyższy priorytet.

Ważne jest również, aby psychoterapeuta był odpowiednio wykwalifikowany, posiadał licencję lub certyfikat potwierdzający jego kwalifikacje oraz regularnie uczestniczył w szkoleniach w celu dalszego rozwoju zawodowego.

W jaki sposób można zostać psychoterapeutą?

Aby zostać psychoterapeutą, konieczne jest przejście odpowiedniego procesu kształcenia, zdobycie wymaganych kwalifikacji oraz uzyskanie odpowiednich uprawnień. Pierwszym krokiem są studia magisterskie w dziedzinie psychologii, psychiatrii, pedagogiki lub pielęgniarstwa.

Po uzyskaniu wykształcenia wyższego konieczne jest ukończenie specjalistycznego kursu z zakresu psychoterapii. Wspomniany kurs musi posiadać akredytację określonych podmiotów. Chodzi o Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dodatkowo należy odbyć 250 godzin terapii własnej i 150 godzin praktyki klinicznej pod nadzorem doświadczonego psychoterapeuty, tzw. superwizji. Jest to istotny element procesu doskonalenia umiejętności terapeutycznych. Kandydat powinien też odbyć staż na oddziałach posiadających atestację PTP, który trwa trzy miesiące. Zwieńczeniem całej drogi edukacyjnej jest przystąpienie do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty.

Profesja specjalisty w zakresie psychologii klinicznej

Psychologia kliniczna zajmuje się badaniem, diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem zaburzeniom psychicznym oraz emocjonalnym. Jest to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych dziedzin psychologii, której głównym celem jest poprawa zdrowia psychicznego jednostek i grup społecznych.

Psychologiem może być każda osoba posiadająca wykształcenie w dziedzinie psychologii. Psychologowie mogą pracować w różnych obszarach i specjalizacjach, takich jak psychologia społeczna, psychologia rozwojowa, psychologia pracy czy psychologia biznesu.

Aby zostać psychologiem klinicznym, kandydat musi ukończyć dodatkowe specjalistyczne szkolenie po uzyskaniu stopnia magistra lub doktora w psychologii. Ten dodatkowy kurs specjalizacyjny często obejmuje praktyczne szkolenia kliniczne, terapię, diagnozę oraz badania naukowe w dziedzinie psychologii klinicznej.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj