Wybierz miasto:

Data dodania: | Data aktualizacji:

Dodane przez asia.pietras -

Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że specjaliści z dziedziny informatyki są nie tylko poszukiwani, lecz także mają ogromny wpływ na rozwój różnorodnych branż. Decydując się na studia z zakresu informatyki, przyszli studenci stają przed wyborem, który może zaważyć na ich karierze zawodowej i komforcie dorosłego życia. Wybór powinien więc być przemyślany i uzasadniony racjonalnymi argumentami. Jako jedno z perspektywicznych miejsc do podjęcia dalszej edukacji jawi się łódzka AHE, czyli Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna.

Dlaczego warto podjąć studia informatyczne?

Studia informatyczne nie tylko otwierają drzwi do świata nowoczesnych technologii, ale również oferują niezliczone korzyści zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej. Wartość takiego wyboru można dostrzec już na początku drogi akademickiej. Informatyka to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie, a jej znaczenie w różnych sektorach gospodarki stale rośnie. Absolwenci studiów informatycznych posiadają nie tylko solidną wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne, które są nieocenione na rynku pracy.

Możesz zyskać bardzo wiele

Studia informatyczne pozwalają na zdobycie głębokiego zrozumienia zasad programowania, baz danych, systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych. Te umiejętności są fundamentem do pracy jako programista, administrator systemów IT, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa czy analityk danych. Ponadto, zdobywanie wiedzy w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, big data czy internet rzeczy (IoT) otwiera przed absolwentami szerokie pole możliwości zawodowych.

Dodatkowo, studia informatyczne kształtują umiejętności takie jak krytyczne myślenie, logiczne rozwiązywanie problemów oraz umiejętność pracy w zespole. Dzięki temu absolwenci są gotowi na szybkie adaptowanie się do zmieniających się warunków rynkowych oraz na efektywne radzenie sobie z wyzwaniami technologicznymi. Jednak gdzie warto studiować, by odpowiednio przygotować się do profesji informatyka?

Studia informatyczne w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Obecnie jedną z najciekawszych i najbardziej perspektywicznych uczelni wyższych w Polsce jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, która oferuje studia informatyczne pierwszego i drugiego stopnia.

Studia licencjackie z informatyki otwierają drzwi do zawodów, które są nie tylko obiecujące, ale także cieszące się wysokim popytem na rynku pracy. Obecnie sektor IT przeżywa niezwykły rozwój, co czyni go jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem finansowym. Uczelnia aktywnie reaguje na te zmiany, oferując już od pierwszego roku studiów możliwości odbycia stażu lub podjęcia pracy w renomowanych firmach partnerskich. Dodatkowo, organizuje regularne spotkania dla studentów z przedstawicielami potencjalnych pracodawców, aby umożliwić im bezpośrednie nawiązanie kontaktów zawodowych. To doskonała inwestycja w przyszłość!

Studia I stopnia - przedmioty

W programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia z informatyki znajdziesz zarówno przedmioty ogólne, jak i specjalistyczne. Do przedmiotów ogólnych na tym kierunku należą m. in. język obcy, język SQL, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, matematyka dyskretna, ochrona danych, podstawy grafiki komputerowej, podstawy programowania, sztuczna inteligencja oraz wybrane problemy z zakresu marketingu i reklamy.

Specjalizując się w technologiach programowania, będziesz brał udział m. in. w zajęciach dotyczących systemów informatycznych zarządzania, programowania gier komputerowych, technologii webowych, komunikacji człowiek–komputer oraz internetowych baz danych.

Natomiast specjalizacja w programie sieci teleinformatycznych obejmie m. in. tematy związane z bezprzewodowymi sieciami LAN, technologią 5G, transmisją danych w sieciach komórkowych, wirtualnymi sieciami prywatnymi VPN oraz pomiarami i analizą jakości w sieciach projektowych.

Studia II stopnia - zakres przedmiotów

Program kształcenia studiów drugiego stopnia z informatyki obejmuje zarówno przedmioty ogólne, jak i specjalistyczne. W ramach przedmiotów ogólnych znajdziesz m. in. podstawy baz danych typu NoSQL, programowanie w chmurze, projektowanie systemów bankowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz programowanie urządzeń mobilnych.

Specjalizując się w technologiach przetwarzania danych, będziesz uczestniczył/a w zajęciach dotyczących przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych, podstaw zarządzania i bezpieczeństwa systemów baz danych, informatyzacji procesów biznesowych (systemy CRM), projektowania własnego przedsięwzięcia, podstaw hurtowni danych oraz eksploracji danych.

Oceń wpis
4.6
Średnia ocena: 4.7 (Liczba ocen: 8)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj