Wybierz miasto:

Projekt Erasmus+ “E 365 - Entrepreneurship in 365 days”

A pathway to a life-changing entrepreneurial education 

Projekt E365 ma na celu przede wszystkim wsparcie dorosłych w zdobywaniu nowych umiejętności, takich jak: krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywa, zdolność do samooceny oraz innych umiejętności związanych z przedsiębiorczością.

Grupami docelowymi są trenerzy i edukatorzy oraz osoby dorosłe zagrożone utratą pracy lub bezrobotne.
W ramach projektu opracowana zostanie platforma z kursem on-line. Kurs skierowany będzie do osób dorosłych, które będą mogły rozwinąć swoje kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Kurs będzie opracowany w dwóch etapach:

  1. „Tygodniowe inspiracje" - opracowane zostaną 52 tematy tygodniowe, które pomogą zdobywać wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.
  2. „E365 - codzienne wyzwania" - uczestnicy kursu otrzymają 208 codziennych wyzwań, w formie praktycznych zadań.

Całość szkolenia dostępna będzie na platformie. Partnerzy projektu spodziewają się szerokiego wpływu projektu na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zarówno w krótkim, jak i dłuższym horyzoncie czasowym.

Partnerzy projektu:

  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska)
  • Centrum Kształcenia "EVA-93" (Łotwa)
  • Neotalentway (Hiszpania)
  • Bałtycki Instytut Technologii Edukacyjnych – BETI (Litwa)
  • Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Grecja)
  • Izba Rozwoju Przedsiębiorców (Słowenia)

Strona projektu:
www.e365-project.eu

RAPORT Z FAZY TESTOWEJ PROJEKTU/COMMON REPORT OF THE TESTING PHASE


Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj