Wybierz miasto:

Struktura Filii w Trzciance

Dziekan Filii w Trzciance
dr Małgorzata Burzyńska

Funkcję Dziekan Filii w Trzciance pełni dr Małgorzata Burzyńska – wieloletni wykładowca akademicki, pedagog, doradca zawodowy, coach. Odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego oraz trwałość relacji między studentami, wykładowcami, pracownikami Filii oraz beneficjentami zewnętrznymi. Troszczy się o dobro studentów dbając o wysoki poziom kształcenia i przyjazną atmosferę.

mburzynska@ahe.lodz.pl

 

Funkcję Dyrektora Filii w Trzciance pełni mgr Beata Czarna, która jest „dobrą duszą” Filii, zawsze służy pomocą i wszechstronną informacją, a przede wszystkim wspiera wszystkich studentów w trudnych kwestiach administracyjno-organizacyjnych.

Dyrektor Filii w Trzciance
mgr Beata Czarna
e-mail: bczarna@ahe.lodz.pl


Specjalista ds. marketingu i organizacji
Urszula Garbowska
e-mail: ugarbowska@ahe.lodz.pl


Rada Programowa

Rada Programowa wspiera Dziekana Filii w zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia. bierze aktywny udział w opiniowaniu promotorów i tematów prac dyplomowych. Ponadto, członkowie Rady Programowej przygotowują zagadnienia na egzamin dyplomowy oraz pełnią funkcję ciała konsultacyjnego w przypadku tworzenia, rozwijania lub wygaszania istniejących na kierunkach programów specjalności. Rada Programowa bierze również udział w ocenie programu kształcenia na danym kierunku studiów i proponuje ewentualne zmiany lub uzupełnienia, uwzględniając przy tym wyniki badań monitorujących kariery absolwentów oraz opinie pracodawców.


Komisja ds. jakości kształcenia

Celem prac Komisji ds. jakości kształcenia jest wyrażanie opinii na temat planów nauczania i programów kształcenia oraz zakładanych efektów kształcenia zgodnie z KRK. Ponadto Komisja skupia się na rozwoju i upowszechnianiu różnych form kształcenia przez całe życie. Wspiera, monitoruje i analizuje jakość kształcenia na kierunku.


Rada Ekspertów

  • Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - Grzegorz Bogacz
  • Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 3 – Anna Święs
  • Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego - Ryszard Jabłonowski
  • Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – Sławomir Milczarek
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance – Anna Maria Wyrzykowska
  • Prezes Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego – Krzysztof Antkowiak
  • Kierownik Filii w Trzciance Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie – Marzena Jackowska
  • Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile, Przewodniczący rady Fundacji „Marchewkowe Pole” w Trzciance – Piotr Halama

Opiekun praktyk studenckich dr Małgorzata Burzyńska

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj