Wybierz miasto:

Rada Samorzadu Studentów AHE w Łodzi Filii w Trzciance to prężnie działająca organizacja zrzeszająca aktywnie działających studentów. Głównym zadaniem Rady Samorządu Studentów jest okazywanie wsparcia oraz pomocy społeczności akademickiej w rozwiązywaniu problemów związanych z tokiem studiów. Rada Samorządu Studentów stwarza warunki sprzyjające rozwijaniu pasji studentów. Niebagatelne znaczenie w działalności Rady Samorządu Studentów ma integracja społeczności akademickiej poprzez realizacje przedsięwzięć, zarówno naukowych, jak i kulturalno-rozrywkowych.

Drzwi Rady Samorządu Studentów stoją otworem dla każdego Studenta AHE.

Rada Samorządu Studentów - Filia w Trzciance
Trzcianka 64-980, ul. 27 Stycznia 100
wrsstrzcianka@ahe.lodz.pl

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj