Wybierz miasto:

W Filii w Trzciance powstała Rada Partnerów Technologicznych, której członkami są przedstawiciele instytucji związanych z naszą ofertą kształcenia. Do zadań Rady Partnerów Technologicznych należy opiniowanie programów kształcenia na kierunku pedagogika, w szczególności w odniesieniu do efektów kształcenia, planów studiów, metod, form i treści kształcenia, sylwetki absolwenta, dopasowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Skład Rady Partnerów Technologicznych:

 • Dominika Jeske – Dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance
 • Hanna Frycz – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzciance
 • Dominika Janik i Agnieszka Cieplik – Właścicielki Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Senso Szkraby w Czarnkowie
 • Magdalena Zatorska – Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Arka” w Wieleniu
 • Sławomir Milczarek – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

Głównym celem Rady Partnerów Technologicznych jest:

 • skuteczna współpraca w obszarze nauka – biznes
 • rzeczywisty wpływ na kształt kierunku i specjalności,
 • wprowadzenie przez członka Rady do programu studiów zagadnień szczególnie istotnych z punktu widzenia eksperta/praktyka,
 • określenie zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje zawodowe u absolwentów uczelni,
 • współpraca przy prowadzeniu zajęć dla studentów – wykłady, ćwiczenia,
 • proponowanie nowych, innowacyjnych specjalności, obszarów kształcenia,
 • zgłaszanie potrzeb i pomysłów związanych z realizacją projektów przez studentów,
 • opiniowanie programów i efektów kształcenia,
 • umożliwienie odbywania zajęć i praktyk studenckich w u ekspertów/partnerów technologicznych.
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj