Wybierz miasto:

Zadaniem Biura Karier jest pomaganie studentom i absolwentom w planowaniu ich kariery zawodowej już podczas studiów.


Jaki jest cel działalności Biura Karier?
Kierownik Biura Karier AHE w Łodzi:
Żyjemy w czasach, kiedy naukę trzeba łączyć z praktyką i regularnie podnosić swoje kwalifikacje. Tylko wówczas możemy zapewnić sobie konkurencyjność na rynku. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi proponuje studentom takie kierunki studiów i metody kształcenia, które efektywnie przygotowują ich do życia zawodowego. Chcemy być „o jeden krok do przodu”, oferując i pomagając w znalezieniu pracy już podczas studiów. Biuro Karier powstało właśnie w tym celu, żeby studenci mieli do dyspozycji konkretną jednostkę AHE, służącą pomocą i doradztwem w obszarze Human Resources. Kładziemy ogromny nacisk na współpracę  z otoczeniem zewnętrznym. Uczestniczymy w konferencjach i seminariach. Podejmujemy różne działania, aby utrzymywać kontakt i współpracować z potencjalnymi pracodawcami. Wszystko z myślą o studentach Akademii.
 
Na jakie oferty pracy mogą liczyć studenci?
Bardzo różne. Studenci praktycznie większości naszych kierunków mogą znaleźć opcję dla siebie. Oferujemy pracę w kraju i za granicą – studentom z Polski i z zagranicy, w tym m.in. z Ukrainy. Mamy liczne propozycje dla osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z różnymi firmami i instytucjami wspierającymi rozwój zawodowy i przedsiębiorczość. Od tych podmiotów otrzymujemy m.in. informacje o organizowanych rekrutacjach, szkoleniach czy warsztatach zawodowych i z obszaru rozwoju osobistego.  Zdarza się, że mamy więcej ofert pracy niż chętnych. Studenci, którzy wybrali kierunki zaoczne czy studia on-line za pośrednictwem PUW to najczęściej osoby pracujące. Takim osobom pomagamy np. w przygotowaniu profesjonalnego zawodowego portfolio. Wspieramy też w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, w tym np. coraz bardziej popularnego Video-CV.  Nasi studenci znajdują również pracę w strukturach Akademii. Dzięki temu kształcimy także przyszłą kadrę naszej uczelni. Podkreślę jeszcze raz – bardzo stawiamy na naukę połączoną z praktyką. Nie zapominamy także o naszych absolwentach! Akademia bierze udział w programie OLZA.

Jaki zakres pomocy uzyska student  w Filii w Trzciance?
- pomagamy w pisaniu listu motywacyjnego i CV
- zbieramy informacje o lokalnym rynku pracy
- dajemy możliwość udziału w organizowanych przez nas szkoleniach i warsztatach
- udostępniamy informacje na temat możliwości rozwoju zawodowego i podniesienia swoich kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy i studia podyplomowe

Zachęcam do kontaktu z Biurem Karier AHE w Łodzi, regularnego odwiedzania strony internetowej i śledzenia ofert pracy!Kontakt  Biuro Karier AHE Łódź
poniedziałek, czwartek, piątek - 7.30- 15.30
tel. 42 631 50 15
biurokarier@ahe.lodz.pl
Łódź, ul.Sterlinga 26, bud. K 218

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj