Wybierz miasto:

Na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi masz wiele możliwości skorzystania z różnych opcji pomocy materialnej. Co roku tysiące naszych studentów otrzymuje stypendia. Możesz uzyskać stypendia nawet do 3650 zł!

Rodzaje świadczeń:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomoga,
  • stypendium przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Możesz otrzymywać świadczenia pomocy materialnej tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów I stopnia na studiach II stopnia, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

UWAGA! Posiadanie tytułu magistra zawsze wyklucza otrzymywanie pomocy materialnej.

Szczegółowe wytyczne, w tym druki wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom AHE oraz informacje dotyczące wymaganych dokumentów, dostępne są:

  • na stronie internetowej AHE w Łodzi www.ahe.lodz.pl (zakładka Dla studenta > Stypendia i zapomogi),
  • w Wirtualnym Pokoju Studenta (po zalogowaniu, zakładka Finanse > Stypendia i zapomogi),
  • w sekretariatach Filii,
  • w Dziale Obsługi Finansowej Studenta w Łodzi – Stypendia – bud. K, pok. K 013.

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj