Wybierz miasto:

SKN „Psychologia” które jest organizacją zrzeszającą naszych studentów na zasadzie dobrowolności.

Podstawowe cele SKN „Psychologia” to:
1. Rozwijanie zainteresowań, doskonalenie kompetencji  członków Koła w zakresie psychologii
2. Poszerzenie wiedzy z zakresu diagnozy psychologicznej oraz terapii, wykraczającej ponad program nauczania
3. Doskonalenie umiejętności w zakresie protodiagnozy i diagnozy psychopedagogicznej
4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej.
5. Współpraca z organizacjami studenckimi działającymi w AHE oraz innych uczelni regionu.
6. Organizacja konferencji naukowych
7. Poszerzenie kompetencji zawodowych w oparciu o wykłady tematyczne i warsztaty
8. Integracja środowiska studenckiego Filii AHE w Trzciance

Opiekunem SKN „Psychologia” jest dr Wojciech Strzelecki

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj