Wybierz miasto:
prof. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba
prof. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba

Profesor Waldemar Wierzba jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W 1995 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych, a w 2019 r. w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi stopień doktora habilitowanego. W latach 1993-2019 prof. Wierzba pełnił wiele funkcji w sektorze ochrony zdrowia. Tworzył m.in. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych, której był pierwszym prezesem. Kierował zespołem ponad 400 ekspertów opracowujących koszyk świadczeń gwarantowanych. Od lutego 2018 r. do listopada 2019 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe przekazuje młodszym pokoleniom, pracując jako wykładowca. Jest rektorem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od 11 lat jest redaktorem naczelnym magazynu ,,Świat Lekarza”. Opublikował (jako autor i współautor) ponad
160 publikacji naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu.

 

dr n med. Agnieszka Renn-Żurek
dr n med. Agnieszka Renn-Żurek

W 2022 r. przyznana Odznaka Honorowa Ministra Zdrowia „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”

Doktor nauk medycznych Agnieszka Renn-Żurek posiada doświadczenie zawodowe w obszarze opieki długoterminowej i paliatywnej oraz w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego. Pracowała na stanowiskach: instruktora oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, pielęgniarki odcinkowej oddziału chorób wewnętrznych, pielęgniarki opieki długoterminowej domowej, opieki paliatywnej, środowiskowo-rodzinnej oraz w medycynie szkolnej. Pracowała także jako wykładowca u organizatorów kształcenia podyplomowego prowadząc zajęcia na kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz szkoleniach specjalizacyjnych. Pełniła szereg odpowiedzialnych funkcji,  m.in. jako kierownik Stacji Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów oraz kierownik kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji dla pielęgniarek, zastępca pielęgniarki naczelnej w ZOZ Łódź-Widzew oraz w szpitalu św. Jana Bożego w Łodzi.  

dr n. med. i n. o zdr. Daisy Miriam Skrzypek
D.M. Skrzypek

dr n. med. i n. o zdr. Daisy Miriam Skrzypek, adiunktka Akademii Humanistyczno- -Ekonomicznej w Łodzi, aplikantka adwokacka Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka magisterskich studiów prawniczych i psychologicznych o profilu klinicznym, podyplomowo psychologii śledczej w praktyce operacyjnej i procesowej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie oraz studiów doktoranckich w Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; słuchaczka podyplomowych studiów z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada łącznie ponad dwa lata doświadczenia zawodowego w kancelarii adwokackiej, między innymi w prawie transgranicznym, administracyjnym i cywilnym oraz kilkuletnie społeczne w udzielaniu pomocy prawnej pod kierunkiem adwokata. Z pasji karnistka skoncentrowana na tematyce prawnoczłowieczej, w szczególności dotyczącej praw osób LGBT+ - również z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, a także historii adwokatury. Od czasów szkolnych działaczka społeczno-polityczna, obecnie między innymi koordynatorka do spraw prawnych w różnorodnych projektach społecznych, chociażby jako członkini Stowarzyszenia Adwokackiego "Defensor Iuris", Grupy Prawnej Lambda Warszawa czy Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Aktywnie działa także w Samorządzie Adwokackim, wspierając członkinie Zespołu do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz jako członkini: Koła Kobiet, Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej, Koła Osób LGBT+ przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i kilku sekcji Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Psycholożka, nauczycielka, szkoleniowczyni, redaktorka i korektorka, w tym dwóch monografii w języku polskim i angielskim.

dr n. med. Tomasz Ilczuk
dr n. med. Tomasz Ilczuk

Opis w przygotowaniu.

dr n. o zdr. Elżbieta Rusin–Pawełek

Opis w przygotowaniu.

dr n. o zdr. Grażyna Kozak

Opis w przygotowaniu.

dr Beata Barwińska
Dr Beata Barwińska

W 2020 r. przyznana Odznaka Honorowa Ministra Zdrowia „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”.

Dr nauk medycznych Beata Barwińska to uznany autorytet w szczególności w zakresie  pielęgniarstwa ratunkowego i ratownictwa medycznego (biegła Sądu Okręgowego w Łodzi w tym zakresie).  Dorobek naukowy Beaty Barwińskiej mieści się  w dyscyplinie nauk medycznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się w takich obszarach, jak: pielęgniarstwo w stanach nagłych (ratunkowe oraz anestezjologiczne), badanie fizykalne, interpretacja zapisu EKG, anatomia.

mgr Elżbieta Biniszewska

Opis w przygotowaniu.

mgr Jarosław Sołtan

Opis w przygotowaniu.

mgr Paweł Jankowski

Opis w przygotowaniu.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj