Wybierz miasto:

Historia istnienia Szpitala wskazuje na uznanie za trud włożony w zabezpieczenie medyczne regionu mazowieckiego, jak również w wyszkolenie personelu dla powstających przychodni i szpitali.

Niewątpliwie najmocniejszą stroną Szpitala są ludzie. Z jednej strony liczni lekarze o bardzo wysokich kwalifikacjach i ogromnym potencjale intelektualnym, z drugiej strony personel pielęgniarski o znakomitym wykształceniu i bardzo profesjonalnym podejściu do pacjenta i jego potrzeb.

Szpital i jego działalność to nie tylko część „biała", lecznicza. To również skomplikowane zaplecze techniczno-administracyjne, które jest sprawne, a ludzie pracujący bardzo zaangażowani w dobre imię Szpitala.

www.szpital-orlowskiego.pl

 

W centrum naszej uwagi jest pacjent i jego rodzina. Priorytetem jest zapewnienie pacjentom szybkiego powrotu do zdrowia. Wyspecjalizowana kadra medyczna: lekarze, pielęgniarki, psychologowie oraz terapeuci, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, każdego dnia dbają o naszych pacjentów, oferując im najlepsze standardy leczenia. Stawiamy na wysoką jakość świadczonych usług. Systematycznie kształcimy się i podnosimy swoje kwalifikacje. Dzięki zaangażowaniu i codziennej pracy wszystkich pracowników pacjent i jego rodzina objęci są profesjonalną opieką.

www.drewnica.pl

 

Misją szpitala jest leczenie bez barier – świadczenie usług medycznych na najwyższym, światowym poziomie tym, którzy tego potrzebują, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia, wieku, płci czy miejsca zamieszkania. Trafne rozpoznanie i leczenie chorób, przywracanie i poprawa zdrowia oraz ratowanie życia. Wzajemny szacunek, partnerstwo i możliwość rozwoju personelu to kluczowe elementy naszej polityki. Ich efektem jest pełne zaangażowanie w ochronę zdrowia, życia i godności pacjentów.

www.gov.pl/web/cskmswia

 

Misją Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. jest profesjonalna opieka długoterminowa.

Coraz większe możliwości i ułatwienia dla naszych podopiecznych. Uruchomiliśmy Geriatryczne Centrum Medyczne. To kolejna jednostka w ramach SCOL. Początkowo w jednostce będzie realizowana POZ oraz rehabilitacja. Następnie uruchomione zostaną także poradnie specjalistyczne (m.in. psychiatra, geriatra). Nowa jednostka mieści się w tzw. Centrum Alzheimera.

SCOL udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację dorosłych osób przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.

www.scol.warszawa.pl

 

W 2011r uruchomiliśmy Przychodnię Specjalistyczną w Józefowie zapewniając Państwu przede wszystkim dostępność do świadczeń zdrowotnych, jakość oraz kadrę specjalistów.

Przychodnia ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej w zakresie – lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna.

Ponadto świadczymy usługi komercyjne (odpłatne), w zakresie których pozostają do Państwa dyspozycji specjaliści wielu dziedzin medycyny oraz fizjoterapeuci świadczący usługi w pełnym zakresie rehabilitacji leczniczej dla dorosłych i dla dzieci.

Do dyspozycji pozostaje także Pracownia USG oraz RTG z najnowocześniejszym sprzętem, w których można wykonać pełen zakres badań w zakresie rentgenodiagnostyki oraz ultrasonografii. Wykonujemy także badania EEG.

www.cmj.med.pl

 

Nasza tradycja i profesjonalizm to dziś zdrowe dzieci, jutro zdrowe społeczeństwo. Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej jest pierwszym szpitalem dziecięcym zbudowanym w Warszawie po II wojnie światowej. Jest również pierwszą w historii miasta tego typu placówką dla prawobrzeżnej Warszawy, która rozpoczęła działalność w 1959 r.

Dzisiaj Szpital zapewnia opiekę dla mieszkańców Warszawy i całego województwa mazowieckiego.

www.nieklanska.pl/index.php/przykladowa-strona

 

Misją Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej "KOPERNIK" Sp. z o.o. jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym dzieciom. Dążymy do tego wykorzystując całą naszą wiedzę, doświadczenie i życzliwość personelu. Staramy się zapewnić pacjentom najwyższej jakości usługi medyczne, poczucie bezpieczeństwa oraz jak najkrótszy pobyt w szpitalu.

www.wsdz.pl

 

Obrona i promocja życia ludzkiego i jego nienaruszalności przez zapewnienie osobom w terminalnej fazie choroby, szczególnie nowotworowej, godnego życia aż do naturalnej śmierci oraz tworzenie środowiska, w których dostrzega się i przeżywa prawdziwie chrześcijański sens choroby, śmierci i żałoby, a przez to służy Ewangelii życia.

www.ohd.waw.pl

 

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta jako jednostka organizacyjna Miasta Stołecznego Warszawy jest przeznaczony dla 106 przewlekle somatycznie chorych kobiet. Dom świadczy usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych zapewniając całodobową opiekę pielęgnacyjną i opiekuńczą oraz niezbędną pomoc w załatwianiu codziennych spraw, w zaspokajaniu życiowych potrzeb.

www.dpskaw.pl

 

Dom Opieki św. Franciszka prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących od 1995 roku i nigdy nie zawiesił swojej działalności, ewentualnie zmieniał nazwę.

Od 27.06.2019 roku funkcjonuje jako placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

Dom Opieki św. Franciszka wpisany jest do Rejestru w/w placówek Wojewody Mazowieckiego pod poz. Nr 178.

www.domswfranciszka.pl

 

Szpital Wolski jest szpitalem miejskim. Pracuje głównie na rzecz mieszkańców dwóch dzielnic Warszawy: Woli, gdzie jest jedyną wieloprofilową placówką opieki zdrowotnej przyjmującą pacjentów w stanach nagłych, i Bemowa, gdzie nie ma żadnego szpitala. Obszar przydzielony szpitalowi przez władze publiczne zamieszkuje około 270 tys. stałych mieszkańców.

Szpital ma obecnie 11 oddziałów leczenia stacjonarnego z pododdziałami (łącznie 354 łóżka), w tym szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z 11 łóżkami i 7 miejscami konsultacyjnymi. W jego strukturze znajduje się utworzone w 2012 roku Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego z klinicznym oddziałem psychiatrycznym (30 łóżek), oddziałem dziennym (42 miejsca), zespołem leczenia środowiskowego i specjalistyczną poradnią. Ponadto jest Ośrodek Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej, Zakład Rehabilitacji Leczniczej i Przychodnia Specjalistyczna, w której jest 9 poradni oraz gabinet diagnostyczno – zabiegowy.

www.wolski.med.pl

 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy jest obecnie największą placówką onkologiczną w Polsce składająca się z trzech oddziałów: w Warszawie, Gliwicach i Krakowie. Warszawskie Centrum Onkologii dysponuje 670 łóżkami i zatrudnia 437 lekarzy. Rocznie w trybie ambulatoryjnym przyjmuje blisko 400 tysięcy, a hospitalizujemy ponad 50 tys. Pacjentów. Pacjentów, których skutecznie leczy sztab najlepszych w kraju onkologów, korzystających z wysoko specjalistycznych procedur i terapii. Wieloletnie doświadczenie naukowe, unikalne możliwości rekrutacji chorych do badań klinicznych, oraz nowocześnie zorganizowana apteka szpitalna – stanowią podstawę do prowadzenia badań klinicznych (akademickich i komercyjnych) na światowym poziomie.

www.pib-nio.pl

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj