Wybierz miasto:

Studenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi mają wiele możliwości skorzystania z pomocy materialnej przeznaczonej na ten cel z budżetu państwa. Co roku stypendia przyznawane są tysiącom studentów. Specjalna oferta przygotowana została także dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje świadczeń:

  • stypendium socjalne - więcej
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - więcej
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów - więcej
  • zapomoga - więcej
  • stypendium przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - więcej

 

Student może otrzymywać świadczenia pomocy materialnej tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługują świadczenia, chyba, że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na studiach drugiego stopnia, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

UWAGA! Posiadanie już tytułu magistra zawsze wyklucza otrzymywanie pomocy materialnej.

Szczegółowe wytyczne, w tym druki wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom AHE oraz informacje dot. wymaganych dokumentów dostępne są:

  • na stronie internetowej AHE w Łodzi www.ahe.lodz.pl (zakładka Dla studenta>Stypendia i zapomogi)
  • w Wirtualnym Pokoju Studenta (po zalogowaniu, zakładka Finanse>Stypendia i zapomogi)
  • w Sekretariatach Filii
  • w Dziale Obsługi Finansowej Studenta w Łodzi – Stypendia –  bud. K pok. K013

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj