Wybierz miasto:

Studia pielęgniarskie dedykowane są pielęgniarkom/pielęgniarzom posiadającym dyplom licencjacki. Na II etapie zapewnimy Ci niezbędne narzędzia do poszerzenia Twoich kompetencji i umiejętności. W programie znajdziesz zarówno ciekawe wykłady z wiedzy koniecznej do profesjonalnego realizowania świadczeń zdrowotnych, jak i ciekawe praktyki, które świetnie przygotują Cię do pracy zawodowej. Dowiesz się też, jak prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w obszarze profilaktyki i edukacji medycznej. Nauczysz się samodzielnie realizować opiekę pielęgniarską. Po studiach będziesz przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów będziesz miał również możliwość sprawowania funkcji w organach samorządu pielęgniarek i położnych.

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz złożenie pracy magisterskiej i pozytywny wynik egzaminu magisterskiego.

Praktyki zawodowe

Studenci mają zagwarantowaną możliwość realizacji praktyk zawodowych przewidzianych programem (240 godzin) w renomowanych placówkach ochrony zdrowia.

Sprawdź naszą ofertę

II stopnia

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj