Wybierz miasto:

Wybierz miasto

Liczba wyników: 21
Wybierz filtr
System studiów
Typ studiów
Tryb studiów
Język studiów
Wydział
 • studia podyplomowe
 • niestacjonarne wspomagane e-learningiem
 • online ze zjazdami
 • weekendowe
Kierunek o profilu doskonalącym – studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty. W trakcie studiów podyplomowych z arteterapii uzupełnisz…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • niestacjonarne wspomagane e-learningiem
 • 100% online
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • niestacjonarne wspomagane e-learningiem
 • 100% online
Studia podyplomowe kompleksowo przygotują Cię do pracy w firmach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie kształcenia poszerzysz…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • niestacjonarne wspomagane e-learningiem
 • 100% online
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • niestacjonarne wspomagane e-learningiem
 • 100% online
Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa z elementami zarządzania informacją cyfrową dadzą Ci możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych do…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • niestacjonarne wspomagane e-learningiem
 • 100% online
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
W trakcie studiów przekażemy Ci rozszerzoną wiedzę z zakresu poradnictwa żywieniowego. Zdobędziesz umiejętności stosowania dietoterapii oraz…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Studia podyplomowe zostały stworzone, by przekazać Ci profesjonalną wiedzę z zakresu kodowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń opieki…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • niestacjonarne wspomagane e-learningiem
 • 100% online
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej. Dowiesz się, jak tworzyć strategie lokalne…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • niestacjonarne wspomagane e-learningiem
 • 100% online
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • niestacjonarne wspomagane e-learningiem
 • online ze zjazdami
Zapoznasz się z problematyką prawa medycznego w Polsce z punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia, wykonywania zawodów medycznych, zarządzania…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • niestacjonarne wspomagane e-learningiem
 • 100% online
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • niestacjonarne wspomagane e-learningiem
 • online ze zjazdami
 • weekendowe
Na studiach podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego uzyskasz podstawowe kompetencje pedagogiczne, które są niezbędne w pracy w…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Psychodietetyka łączy elementy psychologii, dietetyki oraz medycyny, a ukierunkowana jest na pomoc pacjentom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Na studiach podyplomowych zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii kryzysu, zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Na studiach podyplomowych zdobędziesz teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu psychologii sportu. Poznasz główne problemy pojawiające…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • niestacjonarne wspomagane e-learningiem
 • 100% online
Na studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii. Dzięki zróżnicowanemu programowi studiów uzyskasz kompetencje, które…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych. Uzyskasz…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą przygotujemy Cię do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we…
Sprawdź więcej
 • studia podyplomowe
 • 100% online
Studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia przekażą Ci profesjonalną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą…
Sprawdź więcej

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj