Wybierz miasto:

Administracja - studia I stopnia o profilu praktycznym

Student kierunku:

  • Poznaje rozwiązania ustrojowe oraz dziedziny prawa regulujące funkcjonowanie administracji publicznej i administracji przedsiębiorstw (realizując takie przedmioty jak m.in. Konstytucyjny system organów państwa, Ustrój samorządu terytorialnego, Prawo i postępowanie administracyjne, Prawo cywilne z umowami w administracji, Prawo pracy, Zamówienia publiczne)
  • Zdobywa unikalne kompetencje z różnych obszarów organizacji i zarządzania (realizując takie przedmioty jak np. Zarządzanie projektami, Organizacja pracy biurowej i kancelaryjnej, Zarządzanie zasobami ludzkimi)
  • Poznaje najnowsze instrumenty i sposoby działania administracji w obszarze formułowania i realizacji polityk publicznych oraz programowania rozwoju (realizując takie przedmioty jak m.in. Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, Fundusze UE, Polityka publiczna)
  • Poszerza swoje kompetencje społeczne i interpersonalne, bierze udział w warsztatach kreatywności, trenuje tworzenie nowych idei i rozwiązań w ramach zajęć z Technologii Kreatywności (przedmioty m.in. Komunikacja, Kreatywny rozwój podmiotu, Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, Projekt własnego przedsięwzięcia)

Sprawdź naszą ofertę

I stopnia
Administracja w biznesie (niestacjonarne)
E-administracja (niestacjonarne)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj