Wybierz miasto:

Jeśli chcesz zostać trenerem

 • dostać konkretne narzędzia do pracy z grupą,
 • zdobyć praktykę,
 • sprawdzić się w nowej roli,
 • przyjrzeć się sobie,
 • zobaczyć, usłyszeć na nowo drugiego człowieka, a to wszystko w przyjaznej i wspierającej atmosferze - to zapraszamy!

Etapy szkolenia

Część I – teoretyczno-warsztatowa

 • wykład „Kreatywność w pracy trenera” w godzinach 16.30–20.00
 • czterodniowy warsztat w godzinach 9.00–17.00
  • grupa otwarcia – rozwój osobisty, zasoby osobiste a potencjał grupy, świadomość emocji, dyspozycje w pracy trenera, metodyka pracy z grupą – świadomość procesu grupowego, projektowanie ćwiczeń z zakresu rozwoju podmiotowego wg struktury ćwiczenia treningowego, sprawdzenie siebie w roli trenera poprzez przeprowadzenie autorskiego ćwiczenia zakończonego feedbackiem.

Część II – praktyczna

 • Opracowanie sześciu autorskich ćwiczeń wg struktury ćwiczenia treningowego. Ćwiczenia w tracie realizacji konsultowane są z trenerem – opiekunem wyznaczanym podczas warsztatu.
 • Przygotowanie trenerskie:
  • 40 godz. dydaktycznych obserwacji warsztatów ze studentami;
  • 40 godz. dydaktycznych współprowadzenia warsztatów ze studentami jako kotrener.
 • Organizacja części praktycznej leży po stronie organizatora szkolenia.
 • Obserwacje odbywają się w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Jeden warsztat trwa 20 godzin dydaktycznych, co stanowi dwa dni pracy warsztatowej.

Zakończenie szkolenia

 • Po zakończeniu przygotowania trenerskiego odbywa się rozmowa ewaluacyjna, której celem jest ukierunkowanie dalszego rozwoju w pracy trenera.
 • Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu wystawianego przez Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Uzyskanie Trenera Kreatywności I stopnia uprawnia do ubiegania się o kolejny stopień trenerski.
 • Po spełnieniu powyższych warunków uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat Trenera Kreatywności I stopnia.
 • Dodatkowo powyższy certyfikat jest uznawany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi i uprawnia do prowadzenia zajęć ze studentami w ramach przedmiotów w obszarze Technologii Kreatywności.

Podsumowanie szkolenia

 • Wypracowane przez grupę scenariusze będą dostępne dla uczestników po zakończeniu zajęć.
 • Minimalna liczba uczestników – 10 osób, maksymalna liczba uczestników – 16 osób.
 • W ramach szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

 

Sposoby finansowania

 1. Koszt całości szkolenia 3500 zł
 2. Oferta dla studentów AHE, PUW – 1050 zł

Termin szkolenia
w przygotowaniu

Zgłoszenia
Załącznik poniżej. Proszę przesłać na adres e-mail dlizak@ahe.lodz.pl lub krapacz@ahe.lodz.pl z dopiskiem Trener kreatywności.

Organizator:
Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-213 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, bud. G, pok.324
tel. +48 42 63 15 919

 

Prowadzący

Karolina Rapacz

KAROLINA RAPACZ

Od dwóch lat jestem trenerem umiejętności psychospołecznych w Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości AHE w Łodzi. Prowadzi ćwiczenia oraz warsztaty z zakresu umiejętności miękkich. Współpracuję z działem Projektów Międzynarodowych oraz Instytutem Postępowania Twórczego, co daje mi możliwość kształcenia się w pracy projektowej. Dzieli się tym co wiem i co mnie inspiruje. Na co dzień staram się pomagać innym realizując się w wolontariacie, poprzez zachęcanie do kreatywnego patrzenia na świat i rozwoju w zakresie twórczego myślenia. Dodatkowo współpracujemy z wieloma trenerami działającymi według naszej metodyki pracy.

 

Joanna Grzegorzewska-Sitek

JOANNA GRZEGORZEWSKA-SITEK

Pracuje w zawodzie trenera od 2005 roku. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz seniorami. W życiu zawodowym cenię poznawanie nowych ludzi, bo każdy napotkany człowiek, uczy nas czegoś nowego.

 

 

 

KRZYSZTOF KAMIŃSKI

KRZYSZTOF KAMIŃSKI

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Łódzki), filozof wychowania. Nauczyciel mianowany, praktyk. Główny obszar badan naukowych stanowi polska filozofia wychowania okresu
międzywojennego oraz zagadnienie kreatywności. Przez wiele lat, do roku 2016, związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi, m.in. jako jej rektor. Od 2016 r. adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Współtwórca i redaktor naczelny międzynarodowego elektronicznego czasopisma naukowego Kultura i Wychowanie (www.pedagogika.pl). Współredaktor naukowej serii wydawniczej Rzeczywistość edukacyjna. Autor m.in. książki Humanizm chrześcijański Stefana Swieżawskiego oraz kilkudziesięciu artykułów recenzowanych. Członek zarządu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej (non profit). Wraz z żoną, dyrektor ds. rozwoju własnych dzieci.