Wybierz miasto:

Dlaczego transport w AHE to najlepszy wybór?

  • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności za pomocą innowacyjnych metod projektowych i warsztatowych.
  • Rozwiniesz kompetencje niezbędne do sprawnego poruszania się w zagadnieniach transportowych dla branży TSL.
  • Przygotujesz się do organizowania, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem.
  • Nauczysz się sprawnego wykorzystywania aparatury pomiarowej i specjalistycznego sprzętu komputerowego.
  • Zostaniesz specjalistą inżynierem w dziedzinie nowoczesnego transportu lądowego z uwzględnieniem infrastruktury zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych.
  • Pogłębisz umiejętność kierowania pracą zespołów problemowych.

Studia na kierunku transport koncentrują się na przygotowaniu specjalistów w zakresie planowania, projektowania, eksploatacji i zarządzania różnymi formami transportu. Program obejmuje wszechstronne podejście do systemów transportowych, ich organizacji, technologii, logistyki oraz aspektów ekonomicznych i prawnych.  

Studia z zakresu transportu zapewniają wiedzę na temat różnorodnych systemów transportowych, ich komponentach, funkcjonowaniu oraz wzajemnych relacjach. Kształtują umiejętności w zakresie zarządzania operacjami transportowymi, planowania przepływów transportowych oraz projektowania sieci transportowych. Przekazują wiedzę na temat nowoczesnych technologii stosowanych w transporcie oraz ich wpływu na efektywność i bezpieczeństwo. Ponadto rozwijają do analizy danych i trendów rynkowych, co umożliwia efektywne podejmowanie decyzji w branży transportowej. 

Absolwenci tego kierunku zdobywają umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania i optymalizacji przepływów transportowych w skali lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej. 

Perspektywy zatrudnienia

  • w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych
  • w działach transportowych przedsiębiorstw
  • w centrach logistycznych
  • w administracji rządowej i samorządowej
FAQ
Dla kogo jest kierunek transport?

Kierunek transport jest przeznaczony dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem i zarządzaniem różnymi formami transportu, logistyką, planowaniem i bezpieczeństwem ruchu. Jest to idealny wybór dla tych, którzy chcą mieć wpływ na rozwój i efektywność systemów transportowych oraz szukają kariery w dynamicznym sektorze. 

Jakie są wymagania wstępne dla kandydatów?

Wymagania zazwyczaj obejmują ukończenie szkoły średniej, zdanie egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki oraz dobre wyniki w przedmiotach ścisłych. Niektóre uczelnie mogą również wymagać od kandydatów przystąpienia do testów kompetencyjnych lub rozmowy kwalifikacyjnej. 

Jakie umiejętności zdobędę podczas studiów?

Studenci zdobędą umiejętności związane z planowaniem, projektowaniem, eksploatacją i zarządzaniem transportem w różnych jego formach. Nauczą się również analizowania danych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych w transporcie, rozumienia zasad bezpieczeństwa oraz wpływu transportu na środowisko. 

Czy program studiów obejmuje praktyki zawodowe?

Tak, program studiów na kierunku transport zawiera w swoim planie praktyki zawodowe. Są one kluczowe dla zdobycia praktycznego doświadczenia i umiejętności, a także mogą pomóc w nawiązaniu wartościowych kontaktów zawodowych. 

Jakie są największe wyzwania w branży transportowej?

Największe wyzwania to m.in. zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu, minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, adaptacja do szybko zmieniających się technologii oraz optymalizacja logistyki i łańcuchów dostaw. 

Czy kierunek oferuje specjalizacje?

Tak, AHE proponuje specjalizacje w określonych obszarach transportu, takich jak transport lądowy czy logistyka w transporcie. 

Jakie są możliwości studiowania za granicą?

Studenci kierunku transport często mają możliwość uczestnictwa w programach wymiany międzynarodowej, takich jak Erasmus+, co umożliwia zdobycie doświadczenia edukacyjnego i kulturowego w innych krajach oraz zapoznanie się ze specyfiką pracy. 

Oceń kierunek
5
Średnia ocena: 5 (Liczba ocen: 8)

Sprawdź naszą ofertę

I stopnia
Logistyka w transporcie (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Systemy produktowo-usługowe w transporcie (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Transport lądowy (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj