Wybierz miasto:

Technologia Kreatywności – unikalny proces prowadzony wyłącznie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, polegający na kształtowaniu w studentach umiejętności, takich jak współpraca w zespole, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, nieszablonowe podejście do wyzwań, gotowość do zmiany, które pozwalają na świadome kreowanie siebie na rynku pracy i w życiu prywatnym. Program Technologii Kreatywności obejmuje wszystkie kierunki w AHE w Łodzi i jest programem ogólnouczelnianym.

 

Studia I stopnia

I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

V semestr

VI semestr

 


 

Studia II stopnia (magisterskie)

I semestr

II semestr