Wybierz miasto:

Zmiany w treściach kształcenia

DawniejDziś
uczelnia nastawiona na podawczy system wiedzyszkoły wyższe same przygotowują treści kształcenia
koncentracja na wiedzy teoretycznejuczelnia odpowiada za jakość kształcenia
niewielki nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych 

 

Zmiany metod kształcenia

DawniejDziś
Metoda podająca:

 • wykład
 • ćwiczenia

Metoda tradycyjna (wykład, ćwiczenia)

Nowa metodyka kształcenia

 • metoda warsztatowa: rozwój umiejętności
 • metoda projektowa: rozwój kompetencji
Efekty nauczania

 • wiedza czyli rozwój intelektualny studenta
Efekty kształcenia

 • wiedza czyli rozwój intelektualny studenta
 • rozwój umiejętności interpersonalnych i społecznych
 • rozwój kompetencji: poszerzanie pola wolności, odpowiedzialności, przedsiębiorczości

 

Zmiany roli uczestników procesu uczenia - student

DawniejDziś
Zostaje wyposażony w teoretyczną wiedzę, opanowuje szablony myślowe i szablonowe sposoby rozwiązywania problemów - nauka przez uczenie się wiedzy teoretycznej.

Student jest odpowiedzialny za jakość procesu edukacyjnego i efektów, jakie uzyskuje; samodzielnie organizuje swoją pracę i formułuje projekty, zdobywa kompetencję wykorzystania wiedzy w praktyce.

 

Zmiany roli uczestników procesu uczenia - wykładowca

DawniejDziś
Wykładowca jest odpowiedzialny za to, co wie i umie student.Zadaniem wykładowcy jest sformułowanie problemów i doradztwo w zakresie ich rozwiązywania
Przedstawia algorytmy i wymusza trening tych algorytmów.Podmiotem jest student, który jest odpowiedzialny za proces uczenia się.
Ocenia według modelu, na ile wykonana praca przystaje do założonego szablonu.

Partnerstwo i wsparcie podmiotu w jego aktywności oraz stymulowanie jego działań.

Odroczenie oceny, ewaluacja w zakresie pozyskiwania przyrostu efektów przedmiotowych i podmiotowych.

 

Zmiany nadzoru

DawniejDziś
Ocena zewnętrzna - ministerialna

Ewaluacja wewnętrzna:

 • uczelnia odpowiedzialna za jakość kształcenia
 • komisja ds. zapewnienia jakości
 Ewaluacja wewnętrzna w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi:

 • Międzyuczelniana Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 
 • doświadczenie w audytach wewnętrznych

 

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

DawniejDziś
Koncentracja na rozwoju intelektualnym studenta i opanowaniu przez niego wiedzy teoretycznej

Rozwiązywanie problemów wziętych z praktyki życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego.